Stiker

Renault SELECTION

Rabljena vozila provjerene kvalitete

Renault SELECTION stiker

Renault SELECTION stiker je garancija da se radi o rabljenom vozilu provjerene kvalitete. Vozila s ovom oznakom detaljno su pregledana prema strogim Renault standardima.

Datum na stikeru označava datum pregleda.

Renault SELECTION stiker nalazi se na unutrašnjoj strani centralnog stupa i vidljiv je kada se otvore vozačeva vrata.