Renault multimedijske usluge

Usluga EASY LINK

3 godine Renault EASY CONNECT usluga besplatno *

* Kupnjom novog vozila dostupne su usluge ovisno o modelima navigacijskog sistema.

Usluga R-LINK


Otkrijte sve naše Z.E. povezane usluge i olakšajte si život električnom energijom.

*Renault električna vozila nisu komercijalizirana u BiH.

Krenite dalje...

EASY CONNECT

__________

Kompatibilni telefoni
Mise à jour

__________

Ažuriranje i mrežna pomoć

Saznajte više

Comparez les systèmes multimédias Renault

Multimedijski sistem

Renault EASY CONNECT
Forum

Forum

Odgovori na vaša pitanja